Kalkulátor
Provize Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
Na účtu musí být Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
* V kalkulaci nejsou zahrnuty poplatky, které mohou být účtovány korespondenčními bankami. Připsání prostředků probíhá podle skutečně přijaté částky. Odeslání prostředků na bankovní účet nezahrnuje poplatky korespondenčních bank.
 

Otázka-Odpověď


Jak měnit zahraniční měnu v našem servisu?

Chcete-li vyměnit zahraniční měnu v servisu centra Webmoney WMZWMR, musíte si podat žádost o výměnu, a to tak, že zvolíte požadovaný směr výměny a vyplníte formulář s jednotlivými kroky, který se nachází na internetových stránkách. Všechny směnárenské operace jsou prováděny automaticky a okamžitě. Při spolupráci s námi se nemusíte obávat, že budete podvedeni. Spolehlivost a stabilita spolupráce jsou naším hlavním krédem.

Jak se provádí výměna cizí měny?

Nejprve si v seznamu zvolte cizí měnu, kterou se chystáte měnit, a tu, kterou chcete získat. Současně uvidíte aktuální kurz a částku dostupnou pro výměnu (rezerva směnárny). Poté uveďte částku, kterou chcete odevzdat nebo získat - druhá částka bude vypočtena automaticky. Musíte rovněž zadat příslušné údaje (čísla peněženek, účtů, e-mail aj.). Buďte obzvláště pozorní při vyplňování údajů! Poté, co potvrdíte transakci, bude výměna provedena během několika sekund.

Jak pokračovat v práci se žádostí, jestliže jsem náhodou uzavřel okno vyhledávače?

Poté, co jste podali žádost o provedení směnné operace, systém automaticky odešle e-mail do Vaší schránky elektronické pošty, který obsahuje odkaz pro další práci se žádostí. Použijte tento odkaz pro další práci. Pozor! Při podání žádosti určitě uveďte aktivní schránku elektronické pošty, k níž máte přístup. V opačném případě můžete přijít o možnost žádost spravovat.

Jaká je doba platnosti žádosti?

Doba platnosti žádostí o okamžitou výměnu Webmoney vyprší za 30 minut. V případě, že převod prostředků na základě žádosti o nákup cizí měny proběhne po vypršení doby její platnosti, částka cizí měny, kterou nakupujete, bude přepočtena podle kurzu servisu centra Webmoney WMZWMR k datu, kdy Vámi převedené prostředky přijdou na náš účet.

Jestliže chci žádost po její úhradě zrušit, co mám dělat, abych nepřišel o své peníze?

Zrušit vyplněné žádosti lze v případě, že částka na jejím základě dosud nebyla vyplacena. Jestliže jste již stihli uhradit žádost, Vaše prostředky po zrušení žádosti Vám budou vráceny s odečtením poplatků platebního systému.

Jak lze nakoupit elektronické peníze prostřednictvím banky?

Podejte žádost o nákup Vámi požadované částky v příslušném oddíle (Koupit). Do všech nezbytných polí zadejte své údaje (příjmení, jméno, jméno po otci, č. účtu aj.). Poté, co provedete platbu (podle návodu) a peníze přijdou na náš účet, bude Vámi objednaná cizí měna během několika minut převedena do Vaší peněženky.

Jak Vám můžeme prodat elektronické peníze?

V příslušném oddíle stránek (Prodat) podejte žádost, kde uvedete údaje o svém bankovním účtu a další údaje, poté uhraďte žádost prostřednictvím rozhraní prodejce. Jakmile elektronické peníze dorazí k nám (po zaplacení), naše oddělení plateb zpracuje Vaši žádost do několika minut a peníze uvidíte (v internetovém bankovnictví) na svém bankovním účtu.

Neobdržel jsem platbu poté, co jsem manuálně převedl prostředky do Vaší peněženky s cílem uhrazení žádosti Proč?

Pozor! Nikdy nepřevádějte prostředky přímo do našich peněženek. V tom případě systém nerozpozná Vaši platbu, peníze nebudou přijaty a transakce zůstane neuhrazena. Abychom tyto převody v budoucnosti nalezli, může být zapotřebí mnoho času. Po podání žádostí o výměnu plaťte pouze v automatickém režimu prostřednictvím stránek.

Koupil jsem WMZ nebo WMR, ale bylo mi řečeno, že jsem odesilatele nepověřil, co mám dělat?

Znamená to, že do Vašeho peněžence nemůžeme přeložit jmenovky, které jste objednali, protože systém nám dává zprávu "Nemáte oprávnění korespondentem k provedení této operace". Autorizujte WMID (je uveden v pravém sloupci v pravém sloupci), který provede převod do peněženky. Chcete-li to provést, musíte přidat WMID do seznamu kontaktů a ověřit, že jste nám umožnili přijímat převody z našeho WMID. Jak to udělat, můžete si přečíst pokyny pro tento odkaz pro standard Keeper: Přidání korespondenta do seznamu kontaktů

Můžete také povolit překlady pro vás od všech odesílatelů, a ne pouze těch, kteří byli dříve přidáni do seznamu povolených. Jak to udělat, můžete si přečíst pokyny na tomto odkazu pro Keeper winpro: Konfigurace WM Keeper WinPro

Záložka "Omezení" - zaškrtněte políčko "Povolit přijetí od neoprávněných korespondentů".

Poté, co vám umožní převést nastavení webmoney do nastavení webové peněženky, napište nám a uvedeme si WMR, které jste objednali.

Jaké záruky můžete poskytnout?

K dnešnímu dni je naší základní zárukou sama naše každodenní práce, kterou vykonáváme již několik let, a vděčné ohlasy zákazníků. Velmi si ceníme naší reputace. Jednou ze záruk je rovněž certifikát prodávajícího v oficiálním servisu WebMoney Transfer s připojeným obchodníkem. Naše pasové údaje a ostatní informace o nás jsou v systému WMT.

Může certifikát obdržet občan jiné země?

Ano, samozřejmě.

Jaký certifikát je lepší - osobní, nebo základní?

Vše závisí na účelech, k jejichž řešení se chystáte použít získaný certifikát. Osobní certifikát však samozřejmě má více předností než základní.

Poskytuje vysokou míru důvěry ze strany ostatních účastníků systému včetně toho, že umožňuje automatizovat příjem prostředků od partnerů s použitím rozhraní servisu Merchant WebMoney, vytvářet úvěrové peněženky a účastnit se činnosti úvěrové burzy, kromě toho umožňuje účastnit se arbitrážní služby a mnoha dalších služeb, které nejsou dostupné pro držitele základních certifikátů. Kromě toho je všem držitelům osobního certifikátu umožněna spolupráce se systémem WebMoney v rámci služeb platných v systému, což umožňuje vydělávat peníze na základě partnerských (věrnostních) vztahů.

Jak dlouho trvá procedura výdeje základního nebo osobního certifikátu?

Schůzka v kanceláři registrátora trvá maximálně 10-15 minut. Jedná se o krátký pohovor a vyplnění žádosti. Registrátor poté ověří správnost údajů, které jste uvedli v písemné nebo elektronické žádosti. Jestliže vše bude správně, nebudou námitky a certifikát bude vydán.

Provádíte výdej certifikátů na základě notářsky ověřených dokumentů?

Certifikáty na základě notářsky ověřených dokumentů nevydáváme. Je nutné osobní schůzka žadatele o certifikát s registrátorem.

Jak získat certifikát prodávajícího?

Je nutné být držitelem osobního certifikátu a mít zároveň internetové stránky, na kterých budete WebMoney přijímat automaticky prostřednictvím rozhraní obchodníka. Certifikát prodávajícího se vydává automaticky a zdarma.

Algoritmus získání certifikátu prodávajícího je následující:

  1. Získání osobního certifikátu.
  2. Podejte žádost o registraci Vašich internetových stránek v katalogu Megastock. Za tímto účelem zajděte na www.megastock.ru do oddílu "přidat zdroj" a postupujte podle dalších pokynů. V případě, že máte v úmyslu získat certifikát prodávajícího, ale z jakýchkoli důvodů nechcete publikovat svoje stránku na Megastocku, žádost je stejně nutné podat (během registrace budete mít možnost ji zakázat).
  3. Vyčkejte, než moderátor zpracuje Vaši žádost. O výsledku zpracování obdržíte informaci e-mailem a vnitřní poštou WMKeeper. Certifikát prodávajícího je jednou z forem osobního certifikátu a disponuje všemi možnostmi bez omezení.

Mohu získat rovnou osobní certifikát a vynechat základní?

Ano.

Může certifikát získat neplnoletý žadatel?

Žadatel o certifikát, který nedosáhl věku osmnácti let (plnoletosti), ale má pas, může certifikát získat. Je pravdou, že existuje jedna podmínka - na pohovoru u certifikátora musí být s žadatelem jeden z jeho rodičů, který musí podpisem žádosti potvrdit, že není proti jednání svého potomka.

Lze certifikát uhradit jiným způsobem než v WM?

Systém WebMoney počítá s automatickou procedurou úhrady žádostí o certifikaci, a to bezprostředně ze Z-peněženky žadatele na Z-peněženku certifikačního centra, proto ji nelze zaplatit jakýmkoli jiným způsobem. Východisko však existuje: Z-peněženku lze zpravidla doplnit u Vámi zvoleného registrátora s tím, že si u něho nakoupíte požadované množství WMZ.

Peněženka byla zablokována, jak mám uhradit žádost o získání certifikátu?

Pozor! Napište na arbitrážní službu žádost o odblokování za účelem úhrady certifikátu. Pro Vaše peněženky bude umožněno provádět odchozí platby za účelem úhrady certifikátu.

K čemu je potřeba soubor klíčů spolu s přístupovým kódem k němu?

V případě, že:

  1. Měníte počítač nebo se chcete přihlásit k systému z jiného počítače.
  2. Přeinstalujte Windows.
  3. Změňte technické parametry počítače (přidejte/odstraňte z něj veškeré zařízení).

V těchto případech budete potřebovat soubor s klíči a přístupový kód k nim. Mimochodem, k uvedeným okolnostem může dojít nezávisle na Vaší vůli.

Jak lze zajistit příjem WM na internetových stránkách?

Pro vlastníky internetových obchodů a placených servisů jsou nabízena dvě základní řešení - úhrada prostřednictvím servisu "Obchodník" (Merchant) nebo organizace XML rozhraní na stránkách. Servis "Obchodník" je určen pouze pro příjem plateb. Jestliže se v rámci fungování skriptů předpokládá, že zákazníkům budou vystavovány faktury a budou v jejich prospěch převáděny prostředky apod., je nutné připojovat XML rozhraní. Automatizace těchto procesů v každém případě předpokládá, že máte osobní certifikát. Počítá se s možností zkušebního provozu rozhraní "Obchodník", které nevyžaduje certifikaci pro nastavení a odladění skriptů. Pro převedení "Obchodníka do provozního režimu stačí elektronicky podepsat "Dohodu s držitelem certifikátu prodávajícího".

Pro připojení automatických rozhraní (jste-li držitelem osobního certifikátu) je nutné zvolit požadovaná rozhraní a pro jejich připojení kontaktovat vnitřní poštou technickou podporu (WMID941977853154). V žádosti je nutné uvést:

  1. Čísla rozhraní.
  2. URL, kde budou používána, IP adresy.
  3. Poskytnout na daném URL model stránek, jehož funkční zaměření vyžaduje fungování konkrétně uvedených rozhraní.