Kalkulátor
Provize Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
Na účtu musí být Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
* V kalkulaci nejsou zahrnuty poplatky, které mohou být účtovány korespondenčními bankami. Připsání prostředků probíhá podle skutečně přijaté částky. Odeslání prostředků na bankovní účet nezahrnuje poplatky korespondenčních bank.
 

Politika ochrany osobních údajů


Přehled

Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Tato politika ochrany osobních údajů stanoví postupy zpracování dat WMZWMR.

Všichni uživatelé WMZWMR (prověření či neprověření) souhlasí s naším právem shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje tak, jak je uvedeno v Politice ochrany osobních údajů.

Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se Vašich osobních nebo jiných žádostí, kontaktujte nás na adrese elektronické pošty support@nokpay.eu.

Ochrana osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny strany, se kterými spolupracujeme. Osobní informace jsou shromažďovány z poskytnutých osobních údajů na internetových stránkách WMZWMR, např. při registraci účtu WMZWMR, při využívání služeb WMZWMR (s autorizací nebo bez ní), při vyplnění žádosti (požadavku) nebo při kontaktu na elektronickém chatu.

Používáme Vaše osobní data:

  • abychom ověřili Vaši totožnost za účelem provedení bezpečné transakce,
  • abychom zdokonalili obsah našich stránek,
  • abychom Vám poskytovali více personalizované služby,
  • abychom prováděli marketingové průzkumy,
  • abychom Vám posílali informace o speciálních nabídkách a akcích elektronickou poštou, telefonicky nebo klasickou poštou,
  • abychom chránili Vaše data za účelem řízení bezpečnosti, právních aspektů a cílů obsluhy.

K založení účtu v WMZWMR potřebujeme Vaše osobní informace, a to skutečné jméno a příjmení, číslo telefonu a adresa elektronické pošty. Za účelem ověření těchto informací je pro nás nezbytné, abyste poskytli kopii dokladu totožnosti nebo jakýkoli jiný doklad se svým jménem a adresou bydliště.

Pro určité transakce prostřednictvím Vašeho účtu rovněž můžeme shromažďovat finanční informace nebo osobní dokumentaci, jako jsou kreditní/debetní karty a bankovní údaje.

WMZWMR si vyhrazuje právo požadovat ověření totožnosti a potvrzení IP adresy. Při registraci v WMZWMR se Vaše IP adresa uloží za účelem Vaší bezpečnosti i bezpečnosti našeho servisu.

WMZWMR může shromažďovat další informace získané bezprostředně od Vás nebo i jinými způsoby, které zde nejsou uvedeny. Například si můžeme vyžádat informace související s Vašimi kontakty s našimi zákazníky nebo s centrem podpory.

Rovněž musíme ukládat výsledky provedeného průzkumu. Vyhrazujeme si právo shromažďovat data o používání účtu, a to za účelem zamezení založení několika účtů nebo jinému podvodnému jednání. To se provádí za účelem ochrany našich systémů před protiprávním a nezákonným jednáním.

Použití osobních informací

WMZWMR používá Vaše osobní údaje, aby mohl spravovat Váš osobní účet WMZWMR a poskytovat Vám služby nabízené na stránkách WMZWMR. Určité informace rovněž sdílíme s bankami nebo procesingovými společnostmi v rámci realizace každodenních obchodních operací.

Účelem výměny dat je identifikace a ověření našich zákazníků z důvodu omezení podvodného jednání a jiné trestné činnosti, rovněž i z důvodu řízení našich finančních rizik. Využíváním servisu WMZWMR (s ověřením nebo bez něj) potvrzujete svůj souhlas se shromažďováním, použitím a publikací Vašich osobních údajů způsobem, který je popsán v Politice ochrany osobních dat.

WMZWMR bude využívat remarketing nebo jiné podobné možnosti v AdWords. Tato funkce se používá pouze za účelem reklamy. Externí dodavatelé včetně Google budou zobrazovat reklamu WMZWMR na svých stránkách AdSense. Aby měli možnost zobrazovat reklamu na základě preferencí lidí, kteří navštívili WMZWMR již dříve, budou externí dodavatelé včetně Google používat soubory сookies. Návštěvníci mohou odmítnout, aby Google používal soubory сookies tím, že provedou nezbytné nastavení v Manažerovi reklamních preferencí.

"Cookies"

Informace сookies bude uložena na Vašem počítači automaticky. Při návštěvě internetové stránky WMZWMR budeme uchovávat některá data o Vašem počítači ve formě souborů сookies proto, abychom automaticky rozpoznali Váš počítač, pokud navštívíte naše stránky.

Informace сookies nám mohou pomoci v mnoha ohledech, například mohou být využity k personalizaci naší stránky podle Vašich preferencí nebo k uložení Vašeho hesla pro pohodlnější přihlášení k osobnímu účtu.

Obsluha zákazníků Korespondence

Ukládáme informace o písemných požadavcích zákazníků a to včetně e-mailů prostřednictvím centra podpory a online chatu v historii o zákaznících. Správa WMZWMR ukládá tyto záznamy pro zlepšování služeb i kvůli vyšetřování případných podvodů nebo jakýchkoli jiných narušení. Za účelem poskytování požadovaných služeb, prošetřování stížností a řešení sporných otázek komunikujeme se zákazníky prostřednictvím elektronické pošty.

Správa WMZWMR může použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání informací o změnách našich produktů a služeb, jakož i dalších informací, se kterými musíte být seznámeni v souladu s podmínkami WMZWMR.