Kalkulátor
Provize Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
Na účtu musí být Webmoney 0 WMZ
Provize centra 0
Provize banky 0
Směnný kurz WMZ 0
* V kalkulaci nejsou zahrnuty poplatky, které mohou být účtovány korespondenčními bankami. Připsání prostředků probíhá podle skutečně přijaté částky. Odeslání prostředků na bankovní účet nezahrnuje poplatky korespondenčních bank.
 

Výjezd Registrátora


Osobní a základní certifikáty vydává náš obchodní partner:
Registrátor Syedyshev Oleg WMID: 981434194552

Pro Vaše soukromé účely nebo obchodní účely Vaší firmy potřebujete osobní certifikát systému WebMoney Transfer. Jste velmi zaneprázdněný člověk a vážíte si svého času, máte tak před sebou dilema – odeslat notářsky ověřenou žádost poštou do Moskvy nebo využít služby Pražského Střediska WebMoney "WMZWMR"?

V průběhu rozhodování se u člověka aktivuje analýza údajů všech fyziologických analyzátorů (sluchového, zrakového atd.). A protože nejste jen zaneprázdněný člověk, který si váží svého času, ale také inteligentní člověk, který umí počítat peníze, rozhodnete se využít pro získání osobního certifikátu náš servis se službou výjezdu Registrátora k Vám. Ve prospěch tohoto řešení hovoří následující:

Pozvání RegistrátoraOdeslání notářsky ověřené žádosti
1. Budete mít možnost vidět a slyšet Registrátora a kontrolovat celý průběh získání certifikátu během setkání 1. Vidíte pouze adresu, na níž jste odeslali dokumenty, avšak osoba, která bude rozhodovat nebo blokovat rozhodnutí, pro Vás zůstává anonymní.
2. Máte 100% záruku získání osobního certifikátu, protože jste předem Registrátorovi odeslal naskenované kopie všech dokladů a obdržel od něj "dobrozdání" 2. Odeslal jste dokumenty a čekáte...
3. Obdržíte certifikát během setkání a můžete ihned využít možností, které poskytuje. 3. Čekáte... jak dlouho? To Vám nikdo neřekne.
4. Budete muset zaplatit za službu pozvání Registrátora. 4. Notář také není právě levný. Plus poštovní poplatky. A navíc, notoricky známé problémy "Ruské pošty" s nedoručením zásilek.
5. Platbu za službu pozvání Registrátora můžete dát do nákladů a tím snížit daň ze zisku (zákony ES toto umožňují). 5. ...

Rozhodl jste se tedy pro získání osobního certifikátu využít náš servis se službou výjezdu Registrátora k Vám.

Co musíte udělat?

1. Kontaktovat nás (můžete psát rusky nebo anglicky), přiložit naskenovanou kopii pasu žadatele o certifikát a screenshot Vaší stránky "Osobní údaje" na adrese https://passport.webmoney.ru

2. Souhlas s podmínkami: sdělte Vaši WMID a adresu, taktéž pro koho chcete získat osobní certifikát – pro fyzickou osobu nebo společnost.

3. Platba za službu výjezdu Registrátora. Cena se skládá ze dvou částí:
a). cena (fixní) služby výjezdu Registrátora - $250;
b). výše (proměnlivá) režijních (cestovních) nákladů na realizaci služby výjezdu Registrátora, která obsahuje: náklady na dopravu, ubytování a stravu.

Cena (fixní) služby výjezdu Registrátora do vzdálenosti nepřesahující 200 km - $350.
Platba se provádí po odsouhlasení všech detailů dle Smlouvy o poskytnutí služby výjezdu Registrátora bankovním převodem na: RAIFFEISENBANK A.S. получатель: SYEDYSHEV GROUP LIMITED

Account No: 8828420001
IBAN No: CZ2755000000008828420001
SWIFT: RZBCCZPP

dle dohody jsou možné i jiné způsoby platby komfortní pro zákazníka.

4. Vyřízení žádosti o získání certifikátu na stránkách passport.webmoney.ru
Detailní návod na odkazu odkaz

5. Úhrada certifikátu (99,99 wmz) Detailní návod na odkazu odkaz

6. Poskytnutí naskenovaných kopií všech nezbytných dokumentů (e-mailem) za účelem kontroly a vyplnění žádosti o certifikát.

7. Odsouhlasení data výjezdu

Dokumenty, nezbytné pro získání certifikátu:

Pro soukromé osoby:
1. Originál pasu. Kopie aktuálních stránek (2 ks)
2. Vyplněná, avšak nepodepsaná "Žádost žadatele o certifikát" pro nerezidenty RF (2 ks).
3. Vyplněná, avšak nepodepsaná "Stvrzenka" (2 ks).

Pro právnické osoby:
1. Originál pasu odpovědného pracovníka. Kopie aktuálních stránek (2 ks)
2. Vyplněná, avšak nepodepsaná "Žádost žadatele o certifikát" pro nerezidenty RF (2 ks).
3. Vyplněná, avšak nepodepsaná "Stvrzenka" (2 ks).

Pro pozvání Registrátora se nevyžadují, avšak mohou být potřeba v budoucnu při práci s WebMoney Transfer:
4. Notářsky ověřené kopie zakladatelských listin společnosti (v anglickém jazyce).
5. Notářsky ověřená kopie dokumentu (pokynu), na jehož základě jedná pracovník společnosti (v anglickém jazyce).